Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
CHỦ TỊCH NƯỚC TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG” 
31/01/2018 
 
      Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch Nước ban hành Quyết định số 2214/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho bà Võ Thị Bảy (quê quán: xã Xuân Bình, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; trú quán: phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đính kèm: 2214 QD.pdf
Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website