Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm lưu trữ lịch sử
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ Ninh Thuận 
08/08/2018 
 

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ.  

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Đoàn công tác Bộ Nội vụ về tình hình tham mưu triển khai và kết quả đạt được trong việc cụ thể hoá thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đối với các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập; tình hình tham mưu triển khai thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, tinh giản biên chế; việc kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức Sở Nội vụ Ninh Thuận.

Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Ninh Thuận về kết quả triển khai các văn bản của Đảng, quy định của Quốc hội, Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức_files\GD_SNV2.jpg 

Đ/c Châu Thị Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo

kết quả thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở Nội vụ; đồng thời, nhấn mạnh những nội dung của ngành Nội vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Bộ trưởng chúc tập thể lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh./.

 

Đ/c Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo

Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Ninh Thuận về kết quả triển khai các văn bản của Đảng, quy định của Quốc hội, Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức_files\tangquaSNV.jpg

Đ/c Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng quà lưu niệm Sở Nội vụ

Description: C:\Users\9\Downloads\Compressed\Hinh bo truong-20180726T124134Z-001\Hinh bo truong\20180726_142003.jpg 

Đ/c Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Description: C:\Users\9\Downloads\Compressed\Hinh bo truong-20180726T124134Z-001\Hinh bo truong\20180726_141946.jpg 

Đ/c Châu Thị Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Thế Vương, Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Liên kết website