Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện 
03/06/2021 
 

Ngày 27/5/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BYT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (Thông tư);

Trong đó, tại Điều 5 Chương III của Thông tư có quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện:

1. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật;

2. Các Phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện, gồm:

Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ (bao gồm cả lĩnh vực quản lý chất lượng, công tác xã hội); Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe; Phòng Điều dưỡng; Phòng Tài chính - Kế toán.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, nhu cầu thực tế của từng địa phương, cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện; quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng chức năng để bảo đảm thực hiện đầy đủ các hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện, gồm:

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; Khoa Y tế công cộng; Khoa An toàn thực phẩm; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản; Khoa Khám bệnh/Phòng khám đa khoa; Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc; Khoa Nội; Khoa Ngoại; Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức; Khoa Nhi; Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng; Khoa Xét nghiệm; Khoa Chẩn đoán hình ảnh; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế; Khoa Dinh dưỡng; Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, nhu cầu thực tế của từng địa phương, cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện bảo đảm phù hợp với tính chất công việc; quy định nhiệm vụ cụ thể của các khoa chuyên môn để triển khai thực hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Đối với những đơn vị hành chính cấp huyện đang có Bệnh viện đa khoa từ Hạng II trở lên đóng trên địa bàn thì việc bố trí giường điều trị nội trú tại các khoa chuyên môn thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện để bảo đảm đáp ứng nhu cầu, điều kiện thực tế do Giám đốc Trung tâm tham mưu, trình cấp có thẩm quyền tại địa phương xem xét, quyết định.

  Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021./.
Đính kèm: TT 07 2021 BYT.pdf
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website