Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Bộ Nội vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
09/01/2018 
 

        Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6964/BNV-TTTT về thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ; theo đó, Bộ Nội vụ triển khai thực hiện 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tại địa chỉ: https://moha.gov.vn/dich-vu-cong.html bao gồm:

          1. Nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức;

          2. Thành lập, giải thể hội, tổ chức phi chính phủ;

          3. Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

          4. Cấp bản sao lưu trữ;

          5. Cấp chứng thực lưu trữ.

         Sở Nội vụ Ninh Thuận thông tin để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ (khi có nhu cầu).

         Ngoài ra, trong quá trình sử dụng dịch vụ công, các tổ chức, cá nhân cần hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng đề nghị liên hệ: Phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu-Trung tâm thông tin, Bộ Nội vụ; số điện thoại: 024.62821009; địa chỉ email:  nguyendanggiang@moha.gov.vn
Đính kèm: CV 6964 BNV.pdf

Tấn Lộc, Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(10/12)
(05/12)
(29/11)
(29/11)
(27/11)
(27/11)
(26/11)
(10/11)
(10/11)
(30/10)

Liên kết website