Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường 
02/10/2018 
 

Ngày 13/9/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BNV quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường (Thông tư);

Theo đó, mã số ngạch công chức quản lý thị trường quy định tại Thông tư        bao gồm:

1. Kiểm soát viên cao cấp thị trường, mã số ngạch 21.187.

2. Kiểm soát viên chính thị trường, mã số ngạch 21.188.

3. Kiểm soát viên thị trường, mã số ngạch 21.189.

4. Kiểm soát viên trung cấp thị trường, mã số ngạch 21.190.

        Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 và thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ.
Đính kèm: 09 TT-BNV.pdf
Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website