Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường 
08/06/2018 
 

Ngày 23/5/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BCT quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường (Thông tư);

Theo đó, Thông tư quy định chức tránh, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức Quản lý thị trường, gồm: Kiểm soát viên cao cấp thị trường, Kiểm soát viên chính thị trường, Kiểm soát viên thị trường, Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

           Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2018.
Đính kèm: Thong tu 09 2018 Bo Cong Thuong (1).PdfThong tu 09 2018 Bo Cong Thuong (2).pdf
Văn Hòa, Phòng TCCCVC 
Liên kết website