Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Báo cáo khó khăn, vướng mắc bố trí số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 
03/10/2019 
 
 
Liên kết website