Tôn giáo
Tôn giáo
Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 
11/07/2018 
 

Ngày 04/7/2018, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; các Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

Description: http://btgcp.gov.vn/Uploads/resources/admin/images/2018/201807/20180705/5.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ, nhiều nội dung công tác lớn được tập trung thực hiện đạt kết quả cao như: được giao 29 nhiệm vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã hoàn thành 21 nhiệm vụ của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, 08 nhiệm vụ đang trong hạn thực hiện; tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 ở nhiều địa phương. Ban Tôn giáo Chính phủ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 1940/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo. Ngoài ra, Ban Tôn giáo Chính phủ đã triển khai, thực hiện các công việc khác liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ biểu dương toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành đã nỗ lực, đoàn kết cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu khắc phục như: chưa chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất giải quyết những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phức tạp trong thực tiễn công tác quản lý nhà nước của các Vụ, đơn vị phụ trách; công tác phối hợp giữa các Vụ, đơn vị chưa chặt chẽ, còn né tránh, đùn đẩy khi thực hiện nhiệm vụ; còn hiện tượng chưa chấp hành đúng quy chế văn hóa công sở; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo còn hạn chế, bất cập.

Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Đối với nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chương trình công tác đã được phê duyệt. Cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo trong tình hình mới; phối hợp với các Bộ, ban, ngành và địa phương liên quan nắm bắt tình hình, giải quyết một số vụ việc phức tạp. Trong công tác đối ngoại, chuẩn bị kỹ nội dung vòng đàm phán lần thứ VII giữa Việt Nam và Vatican; phối hợp tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác tôn giáo của Vương quốc Campuchia và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đối với các đoàn đi nước ngoài cần nghiên cứu, trao đổi về tình hình tôn giáo, chính sách tôn giáo, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo./.

(Ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Trang Thông tin điện tử
Ban Tôn giáo Chính phủ).

Kim Thủy, Ban Tôn giáo 
Liên kết website