Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 
23/12/2020 
 

Ngày 18/12/2020, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Chamaléa Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh.

Năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm xây dựng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; các hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp được phát huy, mở rộng. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” tiếp tục được thực hiện đạt hiệu quả rõ nét hơn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên các loại hình; nhất là việc phát huy dân chủ của Nhân dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch được thực hiện hiệu quả; công tác cải cách hành chính, giải quyết công việc hằng ngày của Nhân dân được công khai, minh bạch. Công tác tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo định kỳ, đột xuất được duy trì để giải quyết các khiếu nại, tổ cáo và những bức xúc chính đáng của Nhân dân.

http://images1.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/tbtdaduyet/20/hn-quy-che-dan-chu-2020-12-20-18-34.jpg

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (ngồi giữa) chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt các quan điểm, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên tuyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền các cấp; tăng cường công tác tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của Nhân dân không để tồn đọng, kéo dài. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công khai, minh bạch, chú trọng lấy ý kiến Nhân dân trong thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở và Ban Chỉ đạo các cấp; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở địa phương, đơn vị, lĩnh vực phụ trách và kịp thời đề xuất, tham mưu Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy giải quyết những vấn đề phát sinh./.

(Hình ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Báo Ninh Thuận)

Nhật Đạc – Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website