Công tác thanh niên
Công tác thanh niên
Báo cáo kết quả triển khai hoạt động tình nguyện cua thanh niên và cơ chế, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tinh nguyện 
27/01/2015 
 
Nhằm đảm bảo cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả triển khai hoạt động tình nguyện của thanh niên và cơ chế, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tinh nguyện gửi về Bộ Nội vụ theo quy định;
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động tìnhn nguyện của thanh niên và cơ chế, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tinh nguyện đã được áp dụng, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương từ năm 2000 đến nay.
Xem thông tin chi tiết: 200 CTTN.pdf; DE CUONG BAO CAO.doc; TH nhiem vu tinh nguyen cua thanh nien.xls
 
Tin đã đưa
(23/03)
(07/11)
(30/10)
(10/10)
(03/03)
(03/03)
(26/01)
(13/11)
(14/10)
(22/08)

Liên kết website