Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
35 CÁ NHÂN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 
14/06/2018 
 

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018).

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho 35 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực thuộc các Sở, ngành, địa phương của tỉnh./.

                      35 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được tặng Bằng khen tại Lễ kỷ niệm

Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website