Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
“Tết trồng cây” làm theo lời Bác 
25/12/2019 
 

Cách đây 60 năm, kể từ ngày Bác phát động phong trào “Tết trồng cây” đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chúng ta đã có các phong trào “Tết trồng cây”, “Tết trồng cây vì miền Nam ruột thịt”, “Tết trồng cây đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, rồi đến ngày nay chúng ta có “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và toàn dân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ rừng, trồng rừng. Qua đó, đã bảo vệ, phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải tạo môi trường sống của con người; mang lại bầu không khí trong lành, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, thúc đẩy ngành kinh tế lâm nghiệp- tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, từng bước xóa đói, giảm nghèo, ổn định kinh tế-xã hội.

        Trong thời gian qua, công chức, viên chức, người lao động của Sở Nội vụ nói riêng và Nhân dân trên mọi miền của Tổ quốc nói chung đã tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
Trần Thị Thu (Chi bộ Phòng Thanh tra) 
Liên kết website