Thủy sản
Thủy sản
Vì một môi trường trong sạch tại Cảng cá Cà Ná 
03/02/2021 
 

Cảng cá Cà Ná đi vào hoạt đông khai thác sử dụng từ năm 2000 với diện tích mặt bằng 45.000m2, chiều dài cầu cảng 200 m, diện tích mặt nước 75.000m2. Đến năm 2005 Cảng cá Cà Ná đã được Nhà nước quan tâm đầu tư mở rộng thêm với diện tích tổng thể là: 245.879m2, chiều dài cầu cảng 120m, diện tích mặt nước 60.000m2 và Hiện nay Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) đang đầu tư các hạng mục công trình: mái che, nhà máy xử lý nước thải, khu tập kết cá, hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà vệ sinh …..Đây là 1 trong những cảng lớn nhất lớn nhất của tỉnh Ninh Thuận và cả khu vục miền Trung Nam bộ hàng năm phục vụ các dịch vụ hậu cần nghề cá cho ngư dân địa phương và tàu thuyền vãng lai. Với sự phát triển, hàng năm Cảng cá Cà Ná ngoài việc đáp ứng phục vụ cho 823 phương tiện tại 2 xã Cà Ná và Phước Diêm, Cảng cá Cà Ná còn tiếp nhận khoảng 200 chiếc tàu thuyền từ các tỉnh lân cận về khai thác và đánh bắt.

Với tổng diện tích mặt bằng và  diện tích mặt nước rộng lớn hàng năm tiếp nhận hàng ngàn tàu thuyền và bà con vào buôn bán sản phẩm đòi hỏi công tác vệ sinh môi trường là thách thức lớn cho công tác quản lý điều hành hoạt động cảng cá. Đây vấn đề nan giải của Cảng.

Chính nhờ sự Lãnh đạo BQL khai thác các Cảng cá và sự phối hợp của chính quyền địa phương, sự quyết tâm của cán bộ viên chức Cảng cá Cà Ná xác định công tác vệ sinh môi trường là rất quan trọng nhất là do vậy Cảng cá thường xuyên khơi thông hệ thống thu gom xử lý nước thải để đảm bảo hệ thống thu gom được thông thoáng và dùy trì vận hành 02 nhà máy xử lý nước thải đảm bảo công tác nước xử lý nước thải trước khi thải xuống vũng đậu tàu đến nay công tác vệ sinh môi trường trong khu vực cảng ngày càng sạch sẽ.            Qua đó cho thấy công tác sinh môi trường trong khu vực Cảng ngày càng  xanh - sạch - đẹp góp phần cho công tác bảo vệ vệ sinh môi trường trong khu vực cảng nói riêng và địa phương nói chung    Phát triển theo hướng bền vững bền vững.

Ban Quản lý Khai thác các cảng cá