Văn bản góp ý
Văn bản góp ý
Thông báo về việc góp ý dự thảo Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng tỉnh Ninh Thuận. 
31/12/2019 
 
Nội dung xem file đính kèm:     Cong van de nghi gop y du thao bao cao DT2 hc(31.12.2019_15h13p18)_signed.pdf
                                            2019.12.26 BC DT2 Ninh Thuan.pdf; DT2_Tinh.jpg

 
Tin đã đưa
(15/10)
(11/10)
(02/08)
(24/09)
(03/08)
(06/03)
(04/03)
(24/02)
(18/09)
(07/08)