Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Triển khai công tác khảo sát việc nạo vét luồng và khu neo đậu cảng cá Cà Ná 
28/04/2021 
 

    Cảng cá Cà Ná là nơi neo đậu tránh trú bão đặc biệt quan trọng cho tàu cá trong và ngoài tỉnh khi gặp mưa bão, với năng lực neo đậu được quy hoạch là 1.200 chiếc có công suất 1000 CV/chiếc, theo Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến 2030.

    Hiện nay do nhiều yếu tố chủ quan, khách quan khác nhau, tại cửa biển, luồng lạch bị bồi lắng và khu vực neo đậu tàu thuyền, bến cập tàu đã bị bồi lấp rất nghiêm trọng. 

    Ban quản lý khai thác các cảng cá đã có Quyết định số 18/QĐ-BQLCT ngày 11/3/2020, phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát việc nạo vét luồng và khu neo đậu cảng cá Cà Ná và Tờ trình số 08/TTr- BQLCT ngày 26/3/2021 trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, phê duyệt dự án nạo vét cảng cá Cà Ná.

    Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Công văn số 229/SNNPTNT-QLXDCT ngày 31/3/2021, thông báo kết quả thẩm định dự án nạo vét cảng cá Cà Ná phù hợp với chủ trương của Chính phủ và của tỉnh, cũng như các điều kiện thực tế khách quan tại địa phương. Với tổng quan các Thông số chi tiết theo hồ sơ dự án cụ thể như sau: Diện tích nạo vét 26,65 ha, chiều dài tuyến luồng nạo vét 1.132,39 m, chiều rộng trung bình luồng nạo vét khoảng 216 m, cao trình đáy luồng nạo vét - 4.8 m, cao trình đáy khu neo đậu -3,6 m, hệ số mái nạo vét 3.00 – 5.00 m, tổng khối lượng nạo vét 498.207,28 m3, khoảng cách nạo vét với công trình lân cận khoảng 20- 50m. Thời gian triển khai thực hiện theo dự kiến từ năm 2021 đến 2022.

    Dự án có tính chất quan trọng của tỉnh, dự án nạo vét luồng theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, khi đi vào hoạt động sẽ khơi thông luồng lạch giúp tàu thuyền ra vào neo đậu và tránh trú bão trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của ngư dân quanh vùng và các vùng lân cận khi có thiên tai lũ lụt xảy ra. Góp phần ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng ./.