Thông báo SoNN
Thông báo SoNN
Thông báo về các vị trí, cơ sở hạ tầng kêu gọi đầu tư tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
01/10/2021 
 
 
Tin đã đưa
(13/10)
(03/10)
(18/02)
(25/01)
(13/10)
(01/09)
(14/04)
(13/04)
(09/04)
(19/03)