Thông báo SoNN
Thông báo SoNN
Thông báo thời gian tổ chức thi viết kỳ thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở 
09/04/2020 
 
 
Tin đã đưa
(13/10)
(03/10)
(01/10)
(18/02)
(25/01)
(13/10)
(01/09)
(14/04)
(13/04)
(19/03)