Thông báo SoNN
Thông báo SoNN
Thông báo số 107/TB-BQL về các vị trí đất, cơ sở hạ tầng kêu gọi đầu tư tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
13/10/2021 
 
Nội dung xem file đính kèm: ThongBao ViTri CSHT KeuGoiDauTu-Lần 3.pdf
 
Tin đã đưa
(03/10)
(01/10)
(18/02)
(25/01)
(13/10)
(01/09)
(14/04)
(13/04)
(09/04)
(19/03)