Thông báo SoNN
Thông báo SoNN
Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển các chức danh Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình Sở 
14/04/2020 
 
Nội dun xem file đính kèm: Thong bao danh sach signed.pdf
 
Tin đã đưa
(13/10)
(03/10)
(01/10)
(18/02)
(25/01)
(13/10)
(01/09)
(13/04)
(09/04)
(19/03)