Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thi công đường ống thu gom nước thải trên trục đường d3 tại cảng cá Cà Ná mở rộng 
29/06/2021 
Đơn vị thi công đào móng để lắp đặt đường ống thu gom nước thải trục đường D3

Công trình Đường ống thu gom nước thải trên trục đường D3 Cảng cá Cà Ná mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 12/5/2021.

            Các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau: Tổng chiều dài tuyến ống thu gom nước thải là 280,25m; thiết kế 20 hố ga BTCT đá 1x2 mác 250, móng đệm đá 4x6 kẹp vữa mác 75 dày 10cm, đan BTCT đá 1x2 mác 300 dọc tuyến ống để phục vụ công tác đấu nối nước thải từ nhà dân sống dọc theo trục D3. Ống đấu nước thải bằng ống nhựa gân xoắn HDPE 02 lớp đường kính D300mm.

Nhằm phục vụ công tác đấu nối nước thải từ nhà dân sống dọc theo trục đường D3 và chợ dân sinh Cà Ná, Ban Quản lý Khai thác các cảng cá đã chỉ đạo Công ty TNHH Xây dựng An Nguyên (đơn vị thi công) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đến nay đã thi công hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần tại khu vực cảng cá Cà Ná mở rộng

Ban Quản lý Khai thác các cảng