Công khai Thanh tra
Công khai Thanh tra
Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện nhiệm vụ và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Pha 
08/06/2020 
 
Nội dung xem file đính kèm: QD 380.pdf
 
Tin đã đưa
(24/07)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)