Tin trong ngành
Tin trong ngành
Tập huấn, tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật mới 
01/01/2020 
 

Từ ngày 01/01/2020, một số văn bản pháp luật như: Luật Trồng trọt, Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019, Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 sẽ có hiệu lực.

Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng, phân bón trên địa bàn tỉnh hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề đang hoạt động.

Ngày 17/12/2019, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Luật Trồng trọt; Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định Quản lý phân bón; Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón; Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Tham dự tập huấn có hơn 50 học viên là đại diện của các Công ty sản xuất và chủ cửa hàng kinh doanh giống cây trồng, phân bón trên địa bàn tỉnh. Các học viên đã hăng say tìm hiểu, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc cũng như những tình huống xảy ra trong quá trình sản xuất, buôn bán và được giảng viên giảng giải rõ ràng.

Kết thúc lớp tập huấn các học viên cơ bản nắm được các quy định tại các văn bản trên như: quy định về quá trình công nhận lưu hành giống cây trồng và phân bón; điều kiện sản xuất giống cây trồng và phân bón; điều kiện buôn bán giống cây trồng và phân bón;....

Chi cục Trồng trọt và BVTV