Thủy sản
Thủy sản
Tăng cường công tác IUU 
16/07/2021 
 

Trong hơn 3 năm qua, Chi cục Thủy sản đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp cùng với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và cả ngư dân rất nỗ lực trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại trong công tác quản lý, giám sát tàu cá…

 

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua để chung tay cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam. Trong năm 2021, Chi cục Thủy sản được sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể để khắc phục những tồn tại trên.

Chi cục Thủy sản đã phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, gải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh năm 2020 và 6 tháng năm 2021. Trên cơ sở đó, tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá, tổ chức rà soát số lượng tàu cá, nắm thông tin cụ thể lượng tàu từ 15 mét trở lên, xác minh cụ thể tình trạng hiện tại của các tàu nằm bờ, hư hỏng, bán sang tỉnh khác,….

Theo đó, Chi cục đã tăng cường kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương vận động chủ tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, cương quyết xử lý nghiêm đối với những tàu đang hoạt động nhưng cố tình không lắp thiết bị, không duy trì kết nối. Tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên biển; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, công khai các trường hợp vi phạm bị xử phạt tiền với mức cao để nâng cao nhận thức cho ngư dân.

Nguồn: Chi cục Thủy sản