Thủy sản
Thủy sản
Tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại cảng Ninh Chữ 
01/03/2021 
 

- Bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu - 2021, Cảng Ninh Chữ đã đề ra mục tiêu, công tác vệ sinh môi trường có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, Cảng Ninh Chữ tổ chức ra quân thu gom  rác thải trong khu vực cảng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa nội bộ cảng, thời gian tuyên truyền từ 5 giờ sáng đến 7 giờ hàng ngày, đến các chủ phương tiện tàu thuyền, các hộ kinh doanh, các phương tiện vận tải biết và thực hiện tốt hơn, cùng tham gia quản lý với đơn vị.

-  Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại cảng, thực hiện thu gom rác thải và tập kết về nơi xử lý không để qua đêm, tổ chức xịt rủa cầu cảng theo lịch đã phân công.

- Vận động các cơ sở kinh doanh trong khu vực cảng tự thu gom rác tải, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho các hộ dân sống ven luồng lạch và vũng đậu tàu giữ gìn vệ sinh môi trường chung.

- Quá trình thu gom rác thải hàng ngày, nhân viên vệ sinh cảng tuyên truyền và nhắc nhở các cơ sỏ kinh doanh trong khu vực cảng phải có vật dụng đựng rác thải của cơ sở mình và phương tiện xe ra vào cảng.

Ban Quản lý Khai thác các cảng cá