Công khai Tài chính
Công khai Tài chính
Quyết định số 279/QĐ-SNNPTNT ngày 06/7/2021 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. 
06/07/2021 
 
Nội dung xem file đính kèm: QD 279(06.07.2021_14h01p33)_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(08/10)
(04/10)
(24/08)
(13/08)
(17/06)
(16/04)
(09/04)
(05/03)
(01/01)
(01/01)