Nông nghiệp
Nông nghiệp
Quy trình sản xuất hạt giống bắp lai 
19/10/2009 
 

1/ Chọn và làm đất:

Chọn đất tốt, bằng phẳng, chủ động tưới và tiêu nước, ruộng nhân giống phải cách ly xa với các ruộng trồng đất khác từ 400-500m hoặc 20 ngày theo thời gian. Đất được cày bừa kỷ sạch cỏ dại trước khi gieo trồng.

2/ Gieo hạt:

- Xử lý đất bằng thuốc Furadan trước khi gieo. Khi gieo đất phải ẩm, không được quá ướt, không quá khô.

- Tỉ lệ hàng bố mẹ là: (nghĩa là gieo 1 hàng bố kế đến gieo 4 hàng mẹ).

- Mật độ: Hàng cách hàng 70cm, cây cách cây 15-18cm.

- Rạch hàng, cắm cọc làm dấu hàng bố trước khi gieo hàng mẹ.

- Gieo thêm một số bầu để dặm cho đảm bảo mật độ.

Chú ý: Tuyệt đối không gieo lẫn lộn hạt giống bố mẹ trên cùng một hàng.

3/ Phân bón: (không bón phân trực tiếp lên hạt, sát gốc. Bón đến đâu lấp đất đến đó). Lượng phân cho 1 Ha gồm: Phân chuồng hoai: 8-10 tấn (nếu có); Urê 300 kg; Lân 500-600 kg; Kali 150 kg.

* Cách bón:

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng và phân lân.

- Bón thúc lần 1 (sau khi gieo 8-10 ngày): lúc cây được 3-4 lá: 70 kg Urê+20 kg Kali.

- Bón thúc lần 2 (sau gieo 22-25 ngày): lúc cây được 7-9 lá: 80 kg Urê+50 kg Kali.

- Bón thúc lần 3 (sau gieo 38-40 ngày): trước khi trổ cờ xoáy nõn: 100 kg Urê+50 kg Kali.

- Bón nuôi hạt (sau gieo 50-55 ngày): 50 kg Urê+30 kg Kali (chỉ bón cho bắp mẹ).

- Khi bón phân, đất phải đủ ẩm.

4/ Chăm sóc:

- Những nơi thiếu cây phải dặm kịp thời để đảm bảo mật độ (dặm bầu).

- Chú ý xới xáo phá váng, làm sạch cỏ, kết hợp với các đợt bón phân vun gốc.

- Tưới nước đủ ẩm đáp ứng nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây, nhất là thời kỳ cây non 7-9 lá, trước và sau trổ cờ phun râu 1 tuần, tiêu nước khi có mưa lớn.

5/ Phòng trừ sâu bệnh:

* Bệnh:

- Sử dụng thuốc Validacin hoặc Monceren khoảng 10-20 cc/bình 10 lít nước để phòng trừ bệnh khô vằn, nên phun vào giai đoạn 10-15 ngày sau gieo.

- Bệnh đốm lá: phun Zineb hoặc Maneb (pha 1/500).

* Sâu: Sử dụng thuốc Furadan hoặc Regent 5-7 hạt cho vào loa kèn (ngọn bắp) vào giai đoạn 20-30 ngày sau gieo sau đó rải thêm hạt cách nhau 15 ngày để trừ sâu đục thân, sâu đục trái, sâu ăn tạp.

Một số biện pháp kỹ thuật quan trọng khác:

- Khử lẫn: Khử cây lẫn thường xuyên và triệt để các cây khác dạng, cây còi cọc bị bệnh ở cả hàng bố và hàng mẹ từ khi bắp mọc cho đến khi thu hoạch theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. (Đặc biệt giai đoạn trổ cờ nếu thấy có cờ khác dạng ở hàng bố phải khử bỏ triệt để, kịp thời trước khi tung phấn).

- Rút cờ: Khoảng 45-50 ngày sau gieo, tiến hành rút (bẻ) cờ hàng mẹ 100% khi bắp bắt đầu trổ cờ (công việc này phải làm thường xuyên hàng ngày trước khi cờ hàng mẹ tung phấn). Tránh sót cờ và làm tổn thương cây. Để lại cờ hàng bố theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.

6/ Thu hoạch:

- Khi các lá bao (lá bi) của vỏ bắp đã vàng khô, ẩm độ khoảng 28% (từ 105-110 ngày).

- Bắp trái đã lột vỏ bi.

- Trái tốt không bị nhiễm sâu bệnh, không bị thối, ít sâu.

- Vỏ bi bắt đầu vàng, 100% cây bắt đầu khô.

- Trái không bị mọc mầm trên cây.

- Bắp thu hoạch phải giao ngay không được để quá 24 giờ.

(Trạm Khuyến nông huyện Ninh Phước)