Tin khác
Tin khác
Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y 
03/05/2012 
 

Ngày 13/2/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 08/2012/TT-BNNPTNN Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y.

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
1. Thông tư này quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y thủy sản).
2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức trong nước và ngoài nước có liên quan đến hoạt động sản xuất gia công thuốc thú y tại Việt Nam.

II. Điều kiện đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y:
1. Sản phẩm đăng ký gia công là thuốc thú y có Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam trong thời gian còn hiệu lực hoặc thuốc thú y chưa có Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam đặt sản xuất gia công chỉ để xuất khẩu.
2. Cơ sở nhận gia công phải là cơ sở sản xuất được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) phù hợp với thuốc thú y đăng ký sản xuất gia công.
3. Việc gia công phải thực hiện toàn bộ các công đoạn của quá trình sản xuất và chỉ được phép đặt tại một Bên nhận gia công.

III. Phí và lệ phí:
Cơ sở đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y phải nộp phí, lệ phí thẩm định hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Theo NT  - vasep.com.vn)