Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Ninh Thuận tập trung các giải pháp về nguồn nước 
15/06/2020 
 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ngành nông nghiệp của tỉnh Ninh Thuận chịu nhiều tác động của thời tiết diễn biến bất thường, tuy nhiên với sự chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó kịp thời nên tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm trên địa bàn phát triển tương đối ổn định.

Theo đó, vụ Đông Xuân, toàn tỉnh gieo trồng với tổng diện tích 25.288,9 ha các loại cây trồng, trong đó diện tích gieo trồng mới trong vụ là 20.423,7 ha, vượt 2,4% KH. Sản lượng các loại cây trồng ước đạt: Lúa 78.965 tấn, vượt 9,2% so KH; Ngô 12.455,2 tấn, vượt 3,1% so KH; Sắn 99.662,5 tấn, vượt 12,1% so cùng kỳ và số còn lại các loại cây trồng khác.

Vụ Hè Thu thực hiện theo Kế hoạch số 1442/KH-UBND ngày 20/4/2020 về sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2020 với việc ưu tiên nguồn nước tưới cho sinh hoạt, chăn nuôi và các cây trồng có giá trị kinh tế cao, cây lâu năm. Dừng sản xuất lúa tại khu tưới 21 hồ chứa, bố trí sản xuất các khu tưới của hệ thống Sông Pha, Lâm Cấm, vùng đầu kênh Nam, kênh Chàm, kênh Bắc của đập Nha Trinh và một số vùng khu tưới hồ, đập nhỏ do huyện quản lý, với tổng diện tích 17.140,4 ha gồm lúa 2.444,2 ha, màu 14.696,2 ha đến nay diện tích gieo trồng được 9.276,7 ha, đạt 54,1% Kế hoạch vụ.

Tiếp tục chuyển đổi 2.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng ít sử dụng nước gắn với đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm (80% diện tích nho, táo, nha đam, măng tây được tưới tiết kiệm); ưu tiên phát triển vùng cây ăn quả đặc thù với 1.200 ha táo, 2.000 ha nho (phục vụ ăn tươi, du lịch, chế biến rượu vang và các sản phẩm từ nho, táo).

Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc hiện có 507.305 con, tăng 6,1% kế hoạch, đàn gia súc có sừng 404.145 con, đàn heo 103.160 con, tổng gia cầm 1.830.339 con tăng 4,7%. Sản lượng thịt hơi gia súc 13.118,4 tấn, tăng 4,2%, sản lượng gia cầm 2.677,4 tấn, tăng 4,9%, sản lượng trứng gia cầm 34,4 triệu quả, tăng 2,4% so cùng kỳ. Nhìn chung chăn nuôi ổn định và sản lượng có tăng nhẹ. Bệnh truyền nhiễm heo tai xanh đã được phóng chế và kiểm soát tốt, hiện các trang trại và người chăn nuôi đang có những liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm an toàn sinh học, các lò mổ gia súc tập trung, có sự giám sát và hoạt động có hiệu quả.  

Về thủy sản, tập trung chỉ đạo sản xuất và hỗ trợ khai thác vùng khơi cho 785 tàu hiện đại hóa nghề (đầu tư phát triển thiết bị, công nghệ hiện đại), đến năm 2025 sản lượng hải sản khai thác đạt 110-115 ngàn tấn; phát huy hiệu quả lợi thế đặc thù về điều kiện tự nhiên và nền tảng kỹ thuật, khoa học công nghệ cao để nâng chất lượng và phát huy thương hiệu tôm giống Ninh Thuận với sản lượng 41 tỷ con tôm giống/năm.

Về thủy lợi, tập trung đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình: Hệ thống thuỷ lợi Tân Mỹ, hồ chứa nước Sông Than, hệ thống hồ Kiền Kiền, các dự án kết nối liên thông hồ chứa (đường ống Tân Mỹ về hồ Bà Râu-Sông Trâu, kết nối Hồ Sông Than về hồ Lanh Ra-Tà Ranh-Bàu Zôn, dự án kênh chuyển nước từ hồ Tân Giang về hồ Sông Biêu; dự án ADB8 và kiên cố hóa hệ thống kênh cấp 1, cấp 2, 3 hệ thống Nha Trinh-Lâm Cấm)… Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn và hạn chế sau: Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, lượng mưa giảm, nhiệt độ tăng, nắng nóng kéo dài gây ra hạn hán phải dừng sản xuất 15.360 ha và thiệt hại 193,73 ha. Một số địa phương chỉ đạo sản xuất chưa triệt để về khung thời vụ, cơ cấu giống, còn gieo sạ ngoài kế hoạch làm ảnh hưởng tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu;  Do lập địa khắc nghiệt và nắng hạn kéo dài trong 5 tháng đầu năm đã xảy ra 88 điểm cháy, công tác phòng chống cháy rừng gặp nhiều khó khăn; Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp giảm 12,7% so với cùng kỳ bởi tác động của dịch Covid-19 làm giá bán tôm thương phẩm thấp, tổng sản lượng nuối thủy sản giảm 9,9% so với cùng kỳ.

Nhiệm vụ đặc ra cho 6 tháng cuối năm của ngành Nông nghiệp là làm tốt công tác dự báo, xây dựng phương án, biện pháp, giải pháp hiệu quả hơn. Đồng thời tập trung chỉ đạo sản xuất để tăng năng suất sản lượng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao./.

Cơ Nguyên-Trung tâm Khuyến nông