Nông nghiệp
Nông nghiệp
Nhân rộng mô hình cây ăn quả 
11/05/2021 
 

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận đã và đang triển khai thực hiện nhiều mô hình cây ăn quả, trong đó nhiều mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên cây ăn quả như hỗ trợ giống, tập huấn kỹ thuật thâm canh cây ăn quả theo hướng VietGAP, hướng dẫn kỹ thuật tưới nước tiết kiệm, thụ phấn cho hoa, cách cho cây ra hoa trái vụ, kỹ thuật bao trái, bảo quản sau thu hoạch để cung cấp sản phẩm chất lượng cho thị trường được nông dân nhân rộng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đơn vị chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện các mô hình mới và thâm canh các loại cây ăn quả như chôm chôm, măng cụt, bơ sáp, bưởi da xanh, mãng cầu và táo theo hướng VietGAP, quy mô 65,5 ha, trên địa bàn huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Hải, Ninh Sơn và Bác Ái. Trong quá trình thực hiện mô hình, đã nhân rộng được 4,8 ha bưởi da xanh và 0,4 ha mãng cầu tại huyện Ninh Sơn và Ninh Phước. Đến năm 2021, Trung tâm thực hiện xây dựng 14 ha mô hình thâm canh cây bưởi da xanh theo hướng VietGAP tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam và mô hình thâm canh cây táo theo hướng VietGAP tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.

Các mô hình đều cho hiệu quả kinh tế cao, ngoài mô hình trồng mới cây chôm chôm, măng cụt, bơ sáp đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản chưa đánh giá hiệu quả, thì các mô hình thâm canh bưởi da xanh, mãng cầu, táo  đã cho hiệu quả. Cụ thể, tại xã Phước Bình (Bác Ái), nông dân trồng 1 ha bưởi da xanh mỗi năm thu hoạch được hơn 12 tấn, giá bán 35.000 đồng kg, sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 360 triệu đồng/ha, cao hơn so với trồng bắp 300 triệu đồng. Đối với cây mãng cầu tập trung nhiều ở xã Phước Trung, Phước Chính, Phước Đại (Bác Ái), Phước Hà, Nhị Hà (Thuận Nam), xã Phước Vinh (Ninh Phước) cũng cho lợi nhuận cao, đạt gần 300 triệu đồng/ha/năm.

Điển hình là mô hình thâm canh 0,7 ha mãng cầu theo VietGAP của gia đình ông Thiêng ở thôn Phước An 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước. Với cây mãng cầu (na) Thái giống Hoàng Hậu được trồng từ năm 2017. Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, bao trái theo hướng VietGAP đến nay mỗi cây cho thu hoạch từ 30-40 kg/vụ giá bán buôn thường ngày cao gấp 2-3 lần so với mãng cầu ta đã giúp gia đình ông Thiêng  có lãi trên 700 triệu đồng mỗi năm.

 Thông qua việc nhân rộng mô hình cây ăn quả không những giúp người dân tăng lợi nhuận trên cùng đơn vị diện tích canh tác mà còn nâng cao nhận thức của nông dân trong việc thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu. Cùng với đó, tỉnh tạo điều kiện phát triển chuổi liên kết sản xuất và tiệu thụ giữa các hộ dân, trang trại, hợp tác xã với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị để sản phẩm có đầu ra đa dạng, bền vững, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người dân./.

Cơ Nguyên-Trung tâm khuyến nông