Thủy sản
Thủy sản
Nâng cao công tác tuyên truyền tàu cá thực hiện tốt các quy định khi tham gia khai thác 
05/05/2021 
 

            Đầu năm 2021 cảng Ninh Chữ  tiếp nhận QĐ/số 504 ngày 24/12/2020/QĐ- SNNPTNT, về việc thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá, tại Cảng Ninh Chữ.

             Cảng Ninh Chữ đã chủ động nâng cao công tác tuyên truyền đến các chủ phương tiện tàu thuyền, nâng cao ý thức trong việc thực hiện tốt các quy định trong quá trình đi khai thác hải sản trên các vùng biển của Viết Nam.

            Thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Chi Bộ, và Ban Giám đốc, Cảng Ninh Chữ chủ động phối hợp với văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá và Đồn Biên phòng Ninh Chữ tăng cường công tác tuyên truyền vận động các chủ  phương tiện tàu thuyền quan tâm những quy định của Luật thủy sản 2017 trong quá trình đi khai thác đặt biệt là nhóm tàu từ 15m trở lên đi khai thác các vùng biển xa chú trọng việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá theo lộ trình của Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ. Thực hiện các thủ tục khai báo tại Cảng cá khi tàu rời, cập cảng đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Thông tư 13/2020/BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Ban Quản lý Khai thác các cảng cá