Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Một số biện pháp bảo vệ rừng khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung 
04/06/2019 
 

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Trâu được UBND tỉnh giao quản lý bảo vệ và phát triển rừng hơn 11.450 ha. Đến nay toàn bộ diện tích rừng được bảo vệ chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng…

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khó khăn trong công cuộc bảo vệ rừng, cần phải ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt đến khu rừng tập trung có diện tích lớn như khu rừng khoanh nuôi tái sinh. Vì vậy cần có biện pháp hợp lý, khoa học như sử dụng Zalo thường xuyên thông tin hoạt động của viên chức tại thời điểm kiểm tra rừng, chuyển tải hình ảnh, video gửi đến nhóm ( gồm lãnh đạo Ban, toàn bộ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ) đồng thời cũng là dữ liệu, chứng cứ khi xảy ra phá rừng nhằm xác định trách nhiệm, hoặc bổ sung hồ sơ vi phạm

Sử dụng ứng dụng bản đồ trên điện thoại di động để biết chính xác toạ độ địa lý theo hệ chiếu VN 2000, biết được trạng thái rừng, số lô, khoảnh, tiểu khu, ranh giới lâm phần quản lý

Phân công hợp lý viên chức và nhóm cộng đồng luân phiên kiểm tra từng khu vực trong một đợt, nắm bắt thông tin từ chính các hộ có nương rẫy ven rừng lâu năm, vận động các hộ dân sống trong rừng cùng bảo vệ rừng

Triển khai thực hiện tốt chính sách của Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

 Việc quản lý chặt chẽ, phân công hợp lý lực lương chuyên trách bảo vệ rừng, việc khai thác một số ứng dụng tiện ích của công nghệ gắn với lợi ích của người dân với rừng, hưởng lợi từ rừng và thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước, đã tạo thêm động lực quản lý bảo vệ rừng hiệu quả, nâng cao chất lượng và diện tích rừng./.

Ban quản lý rừng PHĐN hồ Sông Trâu