Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Mô hình huy động người dân tham gia bảo vệ rừng kết hợp phát triển chăn nuôi bò dưới tán rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt-Sông Trâu 
23/07/2021 
Cộng đồng thôn Ma Hoa, xã Phước Đại đang chăm sóc đàn bò của mô hình

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu (Ban quản lý) được giao quản lý rừng và đất lâm nghiệp là một trong những khu rừng phòng hộ đầu nguồn sung yếu ở phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp rộng lớn với tổng diện tích  39.364,1 ha thuộc ranh giới hành chính trên 03 huyện và 11 xã đều là huyện miền núi của tỉnh Ninh Thuận đa phần các xã thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Trong các  năm qua, Ban quản lý  đã thực hiện  Khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng 14.600ha (huyện Bác Ái: 12.400 ha; Thuận Bắc: 2.200ha), với định mức 400.000đ/ha . Kinh phí chi trả trực tiếp cho hộ dân bảo vệ rừng là 5,8 tỉ đồng/ năm. Ban quản lý đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho các hộ dân tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng được vay vốn chăn nuôi gia súc. Từ năm 2016 đến nay đã các  hộ đã vay vốn với tổng số tiền trên 6,462tỉ đồng  để mua gia súc chăn nuôi và  Ban quản lý  đã vận động các cộng đồng nhận khoán tham gia xây dựng mô hình sinh kế “nuôi bò cái sinh sản” trích tiết kiệm từ nguồn khoán bảo vệ rừng của cộng đồng để mua bò cho các thành viên trong cộng đồng, vừa bảo vệ rừng kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng. Đến nay đã mua được 368 con bò cái và 52 con dê.

Việc tổ chức, huy động người dân địa phương tham gia bảo vệ rừng kết hợp phát triển mô hình sinh kế  “chăn nuôi bò dưới tán rừng” trên lâm phần Ban quản lý trong thời gian qua vừa thu hút người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chửa cháy rừng, duy trì lực lượng trực 24/24 tại các chốt bảo vệ rừng đảm bảo quản lý  bảo vệ rừng hiệu quả đồng thời nâng cao thu nhập của hộ dân từ rừng tạo nên sự gắn bó chặt chẽ trách nhiệm  của người dân đối với rừng./.

Nguồn Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu 
Tin đã đưa
(01/10)
(22/09)
(17/08)
(09/08)
(04/08)
(26/07)
(03/07)
(03/07)
(29/06)
(15/01)