Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 
03/07/2021 
 
Các đại biểu chứng kiến hai bên ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chiều ngày (02/7), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh phối hợp với Chi Cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Trần Ngọc Hiếu – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Văn Hiếu – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Thượng tá Nguyễn Hữu Chiến – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đại diện một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ của 2 đơn vị ký kết; đại diện Hạt Kiểm lâm các huyện và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Tại Lễ ký kết, đại diện Chi cục Kiểm lâm thông qua dự thảo Kế hoạch phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Chi cục Kiểm lâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, Kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phối hợp tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nội dung phối hợp, hai cơ quan sẽ tập trung phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi chức năng quản lý, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy điều hành và thống kê, báo cáo về phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp tham mưu đề xuất nội dung, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp giữa 2 đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và Phòng cháy chữa cháy rừng; rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến công tác PCCC rừng; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất giữa 02 cơ quan trong hoạt động phối hợp về công tác PCCC rừng.

Nguồn: Chi cục Kiểm lâm 
Tin đã đưa
(01/10)
(22/09)
(17/08)
(09/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(03/07)
(29/06)
(15/01)