Nông nghiệp
Nông nghiệp
Kỹ thuật trồng cỏ Voi 
19/10/2009 
 
Cỏ voi thuộc họ hoà thảo, thân đứng, có nhiều đốt, rậm lá, sinh trưởng nhanh. Thời gian trồng thích hợp là từ tháng 2 đến tháng 5, thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 11. Nếu mùa khô chủ động được nước tưới, thì có thể thu hoạch quanh năm. Chu kỳ kinh tế của cỏ Voi là 3-4 năm; tuỳ theo trình độ thâm canh, năng suất chất xanh biến động từ 100 tấn đến 200 tấn/Ha/năm.

Chuẩn bị đất trồng:

Cỏ Voi ưa đất màu và thoáng, không chịu được ngập và úng nước. Loại đất trồng cỏ Voi yêu cầu có tầng canh tác trên 30cm, có độ ẩm trung bình đến hơi khô, pH của đất 5-7. Cần cày sâu, bừa kỹ 2 lượt và làm sạch cỏ dại, đồng thời san phẳng đất. Rạch hàng sâu 15-20cm theo hướng đông-tây, hàng cách hàng 60cm. Cũng có thể trồng theo khóm với mật độ bụi nọ cách bụi kia 40 cm và hàng cách hàng 60cm.

Phân bón:

Trung bình cho 1 Ha cần 15-20 tấn phân chuồng hoại mục - bón lót toàn bộ theo hàng trồng cỏ; 300-400kg đạm - bón thúc và sau mỗi lần cắt; 250-300kg super lân - bón lót toàn bộ theo hàng cỏ; 150-200kg sunphat ka li - bón lót toàn bộ theo hàng trồng cỏ. Nếu đất chua (pH<5), cần bón thêm vôi.

Trồng và chăm sóc cỏ Voi:

Trồng bằng thân cây (hom), chọn cây mập và hom bánh tẻ (ở độ tuổi 80-100 ngày). Chặt vát hom với độ dài 25-30cm/hom và có 3-5 mắt mầm. Mỗi Ha cần 8-10 tấn hom. Đặt hom trong lòng rãnh chếch 450, cách nhau 30-40 cm và lấp đất sao cho hom nhô tận mặt đất khoảng 10cm.

Sau khi trồng 10-15 ngày mầm bắt đầu mọc. Nếu có hom chết, cần trồng dặm, đồng thời làm cỏ và xới xáo nhẹ làm cho đất tơi, thoáng. Lúc được 30 ngày tiến hành bón thúc bằng 100kg urê. Sau khi trồng 80-90 ngày thu hoạch đợt đầu. Cứ sau mỗi lần thu hoạch và cỏ ra lá mới lại tiến hành bón thúc. Khoảng cách những lần thu hoạch tiếp theo là 30-45 ngày. Cắt gốc ở độ cao 5cm trên mặt đất và cắt sạch, không để lại mầm cây, để cho cỏ mọc lại đều.

(Lương Văn Sang sưu tầm từ Tạp chí Chăn nuôi số 49 năm 2002)