Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Ký kết quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa 03 đơn vị 
15/01/2021 
 

Sáng ngày 15/01/2021, tại Ban quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực giáp ranh giữa 03 đơn vị lâm nghiệp gồm: Ban quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông - Đá Bạc (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).

Theo thông lệ cứ 05 năm, 03 đơn vị lâm nghiệp sẽ cùng ngồi lại tổng kết quy chế, bàn bạc, xem xét những nội dung cần thiết phải thay đổi nhằm phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp, phù hợp với quy định và chính sách, pháp luật hiện hành.

Sau khi kiểm tra, rà soát lại Quy chế phối hợp số 49/QCPH ngày 02/4/2016, cần thay đổi một số nội dung, bổ sung để đáp ứng với tình hình thực tế hiện nay.

Nội dung thay đổi trong quy chế đã được thông qua, 03 đơn vị lâm nghiệp đã thảo luận cụ thể, thống nhất nội dung dự thảo và tiến hành ký kết quy chế phối hợp mới về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực giáp ranh do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang chủ trì soạn thảo, quy chế số 01/QCPH-HTG, VBTN, LSĐB ngày 15/01/2021.

Việc ký kết giúp 03 đơn vị lâm nghiệp vùng giáp ranh thắt chặt tình đoàn kết, quyết tâm khắc phục những tồn tại trong thời gian qua đồng thời xây dựng giải pháp triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp ranh được hiệu quả./.

Thiên Hương Thùy-Ban quản lý rừng PHĐN hồ Tân Giang 
Tin đã đưa
(01/10)
(22/09)
(17/08)
(09/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(03/07)
(03/07)
(29/06)