Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Khảo sát, thiết kế xây dựng đường ống thu gom nước thải (trục đường d3) cảng cá Cà Ná mở rộng 
09/01/2021 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận tại văn bản số 970/SNNPTNT-QLXDCT ngày 04/4/2019 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1228/KH-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá công tác bảo vệ môi trường năm 2019.

Trong đó giao Ban Quản lý Khai thác các cảng cá chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tổ chức thu gom nước thải các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở chế biến cá hấp trong Cảng cá Cà Ná cũ và Cảng cá Cà Ná mở rộng vào 02 công trình xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt quy chuẩn cho phép khi thải ra môi trường.

Trục đường D3 tại Cảng cá Cà Ná mở rộng hiện nay chưa có đường ống thu gom nước thảỉ. Để đảm bảo thu gom nước thải từ các hộ dân sinh sống dọc theo trục đường D3, tránh các trường hợp đổ nước thải ra mặt đường hiện hữu gây ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng cá Cà Ná mở rộng. 

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 4768/UBND-KTTH về việc đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng đường ống thu gom nước thải (Trục đường D3) Cảng cá Cà Ná mở rộng.

Vừa qua Ban quản lý Khai thác các cảng cá phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh khảo sát, lập nhiệm vụ và phương án thiết kế xây dựng đường ống thu gom tại trục đường D3. Sau khi được cấp thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn và triển khai xây dựng hoàn thành, việc đấu nối thu gom nước thải về trạm xử lý nước thải để xử lý đạt quy chuẩn cho phép khi thải ra môi trường sẽ góp phần đáng kể đến công tác vệ sinh môi trường tại cảng cá Cà Ná./.

Ban Quản lý Khai thác các cảng cá