Thủy sản
Thủy sản
Kết quả việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá 
04/05/2021 
 

Thời gian qua nhằm góp phần gỡ thẻ vàng về khai thác thủy sản bất hợp pháp theo khuyến nghị của EC. Chi cục Thủy sản đã liên tục triển khai nhiều giải pháp trong đó Chi cục Thủy sản đã tổ chức chủ trì tuyên truyền Pháp luật đến với ngư dân và hỗ trợ các chủ phương tiên lắp đặt các thiết bị Giám sát hành trình tàu cá hiện đại.

Toàn tỉnh hiện có 2.223 tàu cá các loại trong đó có 775 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên và tham gia khai thác thủy sản xa bờ. Tính đến cuối tháng 4 năm 2021 toàn tỉnh đã có 708 tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình chiếm 91,3% số lượng tàu bắt buộc phải lắp theo quy định; số lượng tàu cá còn lại chưa lắp vì ly do tàu cá làm ăn thua lỗ nằm bờ, chờ sang tên, hoặc khai thác hải sản tại các khu vực xa địa phương,….

Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản tổ chức rà soát lập danh sách các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Phối hợp với chình quyền địa phương và các cơ quan chức năng, vận động tuyền truyền và các biện pháp xử lý cụ thể.

Chi cục Thủy sản