Nông nghiệp
Nông nghiệp
Kết quả phòng chông dịch bệnh dich tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh 
07/01/2020 
 

Ninh Thuận là tỉnh cuối cùng phát hiện dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, sau 7 tháng bệnh DTLCP xuất hiện tại Việt Nam (tỉnh Hưng Yên ngày 01/02/2019) và sau tỉnh thứ 62 là Tây Ninh công bố dịch (ngày 07/7/2019) gần 2 tháng (54 ngày). UBND huyện Ninh Sơn đã ban hành Quyết định công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thị trấn Tân Sơn kể từ ngày 30/8/2019 (theo Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 31/8/2019), sau đó dịch lây lan sang các địa bàn khác.

- Lũy kế từ ngày 28/8/2019 đến ngày 07/01/2020, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 45 hộ chăn nuôi của 22 thôn/khu phố thuộc 09 xã, thị trấn của 03 huyện (Ninh Sơn, Thuận Bắc, Bác Ái), với số lượng lợn bệnh, chết buộc tiêu hủy là 1.015 con, (nái, nọc: 150 con, 702 con lợn thịt trên 28 ngày tuổi và 163 lợn dưới 28 ngày tuổi), chiếm 1,15% tổng đàn lợn toàn tỉnh, với trọng lượng 59.215,5 kg. Ước kinh phí hỗ trợ lợn bị tiêu hủy do DTLCP tại các huyện 1.650.175.000 đồng. Các huyện đã ban hành 08 quyết định công bố dịch bệnh DTLCP trên địa bàn các xã (Ninh Sơn 04 Quyết định; Thuận Bắc 02, và Bác Ái 02 quyết định).

- Căn cứ văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3948-CV/TU ngày 22/5/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi; chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại tại 22 văn bản; Sở Nông nghiệp và PTNT trên 14 văn bản.

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thông tấn xã thực hiện rất nhiều cuộc đối thoại, phỏng vấn tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh; thực hiện “5 không”: Không dấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, thịt lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa cho lợn ăn mà chưa qua xử lý nhiệt và viết các tin bài lên trang Web của Chi cục. Cử cán bộ theo dõi, giám sát diễn biến dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại hộ có dịch bệnh, các hộ chăn nuôi khác trên địa bàn thị trấn Tân Sơn, xã Lương Sơn, Nhơn Sơn, Bắc Sơn, Bắc Phong, Phước Thắng và Phước Tiến và các xã xung quanh.

Căn cứ các Thông báo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y Vùng VI. Chi cục Chăn nuôi và Thú y khẩn trương thông báo, phối hợp UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các huyện, UBND các xã có dịch tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn chết, bệnh và thực hiện việc thống kê số lượng, trọng lượng theo quy định để làm cơ sở cho việc hỗ trợ sau này. Đồng thời, xuất cấp hóa chất, vôi bột và vật tư hỗ trợ phòng chống dịch (máy chích điện gây choáng lợn, cây khớp mõm, bộ quần áo sử dụng 1 lần, khẩu trang, găng tay, …) cho các địa phương để chống dịch.

Tham mưu  Sở NNPTNT trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 8 đợt Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống bệnh DTLCP theo [Kế hoạch số 978/KH-UBND ngày 16/3/2019; Kế hoạch 2407//KH-UBND –UBND ngày 07/6/2019 (đợt 2); Kế hoạch 2854//KH-UBND ngày 05/7/2019 (đợt 3) và Kế hoạch 3396/KH-UBND ngày 09/8/2019 (đợt 4), Kế hoạch số 3873/KH-UBND ngày 10/9/2019 (đợt 5), Kế hoạch 4305/KH-UBND ngày 11/10/2019 (đợt 6), Kế hoạch số 4758/KH-UBND ngày 20/11/2019 (đợt 7), Kế hoạch số 5160/KH-UBND tỉnh ngày 23/12/2019 (đợt 8)] và hiện nay các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng (đợt 8) của UBND tỉnh từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 22/01/2020.

Số lượng hóa chất đã sử dụng 23.368 lít hóa chất Benkocid (phun xịt tập trung: 10.873 lít, cấp phát 12.495 lít/7.840 lượt hộ chăn nuôi tự phun xịt tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi có sự giám sát của chính quyền, cán bộ thú y cơ sở).

Bố trí cán bộ phối hợp với lực lựng Công an giao thông, quản lý thị trường trực 24/24 giờ tại Trạm Kiểm địch động vật Thuận Bắc và 03 Chốt kiểm dịch động vật tạm thời (01 Chốt trên tuyến Quốc lộ 27 thuộc địa bàn huyện Ninh Sơn, 01 Chốt trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Thuận Nam và Chốt Phước Thành trên tuyến quốc lộ 27B) để đảm bảo kiểm soát tất cả các phương tiện vận chuyển động vật lưu thông trên các tuyến đường quốc lộ thuộc địa bàn  tỉnh. Tại các cơ sở giết mổ động vật, cán bộ thú y làm công tác KSGM  tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ từ lúc nhập gia súc đến khi xuất sản phẩm ra thị trường tiêu thụ; thực hiện tốt vệ sinh, tiêu độc khử trùng cơ sở sau mỗi ca giết mổ.

Tăng cường công tác giám sát lấy mẫu xét nghiễm virút DTLCP tại các trại hộ chăn nuôi để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh và kiểm dịch xuất tỉnh (thực hiện lấy 1.700 mẫu với tổng đàn 111.262 con kiểm dịch xuất tỉnh để chăn nuôi để giết mổ). Tiến hành lấy 24 mẫu (07 mẫu hạch bẹn, 17 mẫu huyết thanh) của lợn nghi bệnh tại các địa phương của 03 huyện (Ninh Sơn, Thuận Bắc, Bác Ái) để xét nghiệm vi rút DTLCP mục đích phòng chống dịch bệnh của đơn vị, kết quả 5/24 mẫu âm tính với vi rút DTLCP; 19/24 mẫu dương tính với vi rút DTLCP. Tại Lò giết mổ 531mẫu lợn nhập vào tỉnh để giết mổ bằng phương pháp test nhanh, kết quả: 531/531mẫu âm tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y luôn kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại các huyện (đặc biệt là huyện Ninh Sơn) tại các Trạm, Chốt kiểm dịch động vật tạm thời và việc thực hiện các 08 đợt Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, đồng thời kiểm tra hoạt động tiêu độc khử trùng của các địa phương trên phầm mềm Zalo. Kết quả các địa phương đã tổ chức thực hiện các giải pháp chống dịch theo Kế hoạch/Phương án đã đề ra và triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng với tinh thần quyết liệt và kiên trì theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam.

- Hiện nay, dịch bệnh DTLCP tại các địa phương đã qua 30 ngày, không tái phát, dịch bệnh ổn định. Các huyện đã ban hành 09 quyết định Công bố hết dịch bệnh DTLCP trên địa bàn: Huyện Thuận Bắc 2 Quyết định (xã Bắc Sơn: Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 09/10/2019; xã Bắc Phong: Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 12/12/2019; Huyện Bác Ái 02 quyết định (Phước Thắng: Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 14/10/2019; xã Phước Tiến: Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 và huyện Ninh Sơn 05 quyết định( xã Mỹ Sơn: Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 15/11/2019; xã Lâm Sơn: Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 và đến ngày 09/01/2020 UBND huyện ban hành 03 quyết định công bố hết dịch trên địa bàn xã Lương Sơn (Quyết định số 57/QĐ-UBND), xã Nhơn Sơn (Quyết định số 58/QĐ-UBND) và thị trấn Tân Sơn (Quyết định số 59/QĐ-UBND).

Sự thành công trong công tác khống chế nhanh dịch bệnh DTLCP trên địa bàn là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, mà đặc biệt là sự sâu sát trong công tác chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc của đồng chí Phó chủ tịch tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo PCDB tỉnh cũng như sự phối hợp tốt của các Sở, ngành, địa phương, các tổ chức Chính trị - Xã hội, hệ thống dịch vụ thú y, giết mổ, trang trại và của người chăn nuôi, chúng ta đã triển khai, thực hiện tốt, đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng bệnh trong suốt thời gian qua và giám sát tình hình dịch bệnh tốt, phát hiện sớm, quyết liệt, nhanh gọn trong xử lý ổ dịch vừa xãy ra. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc hạn chế phát tán mầm bệnh từ ổ dịch và hạn chế lưu hành virus DTLCP trong môi trường.

- Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới là: Cần thực hiện nghiêm túc, tăng cường hơn nữa công tác TĐKT tập trung, tăng cường kiểm tra việc cấp phát thuốc cho người chăn nuôi nhưng không được sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích;; hệ thống thú y cơ sở rất mỏng; Kinh phí khó khăn do cơ chế (chờ xảy ra dịch mới cấp), việc giải quyết chế độ cho lực lượng phòng chống dịch bệnh tại các địa phương sớm để khuyến khích, động viên kịp thời; Kiểm soát phát tán mẩm bệnh do vận chuyển lợn còn khó khăn làm dịch tiếp tục lây lan.

Tuy nhiên, tình trạng chăn nuôi theo phương thức nhỏ lẻ chưa áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học và biện pháp kiểm soát vật chủ trung gian mang mầm bệnh vào cơ sở chăn nuôi vẫn còn nhiều, kết hợp với thời tiết trời trở lạnh, làm giảm sức đề kháng của gia súc; hàng ngày có nhiều phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn từ các tỉnh đã xảy ra dịch bệnh quá cảnh trên 3 tuyến quốc lộ (Quốc lộ 1A, 27 và 27B) qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Do vậy, nguy cơ lây lan, phát tán DTLCP trên diện rộng vẫn rất cao. Vì vậy các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triến khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP với phương châm “phòng, chống dịch như chống giặc", không chủ quan lơ với dịch, nhất là vùng dịch, vùng đệm để kiểm soát và dập dịch, không đế dịch bệnh lây lan diện rộng, đặc biệt không đế lây nhiễm vào địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Bác sỹ thú y: Nguyễn Điều- Chi cục CN & TY