Nông nghiệp
Nông nghiệp
Kết quả áp dụng bản tin thời tiết nông vụ trong vụ hè thu 2021 trên địa bàn huyện Ninh Phước 
27/08/2021 
Nông dân Phước Hải đang đọc bản tin

Trong khuôn khổ nghiên cứu “Áp dụng dự báo khí hậu mùa vụ và các giải pháp bảo hiểm tiên tiến vào quản lý rủi ro khí hậu trong nghành nông nghiệp ở Đông Nam Á”, được gọi tắt là “De-RISK Đông Nam Á” của Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế khu vực Châu Á (CIAT) về việc áp dụng CS-MAP và thí điểm xây dựng Bản tin thời tiết nông vụ Hè Thu 2021 tại xã Phước Thuận và huyện Ninh Phước.

Thời gian qua, Chi cục trồng trọt và BVTV Ninh Thuận và Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Ninh Phước phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động tham vấn và áp dụng Bản tin thời tiết nông vụ Hè Thu 2021 tại xã Phước Thuận và huyện Ninh Phước. Kết qủa cho thấy, đa số nông dân trong vùng sản xuất nông nghiệp được thí điểm đã quan tâm theo dõi và thu thập các thông tin  của bản tin thông qua hệ thống phát thanh của địa phương và nhóm Zalo, nên dễ dàng tiếp cận với các thông tin thời tiết để điều chỉnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu, đặc biệt trong bối cảnh BĐKH ngày càng có diễn biến phức tạp.

            Qua việc giám sát điều tra cho thấy những điều chỉnh cụ thể trong sản xuất nông nghiệp dựa vào thông tin thời tiết bao gồm: thay đổi thời gian gieo trồng, điều chỉnh các hoạt động chăm sóc (thay đổi thời điểm bón phân, phun thuốc BVTV...) và thay đổi thời gian thu hoạch… Những hộ nông dân sử dụng thông tin thời tiết để điều chỉnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp đã chỉ ra các lợi ích mà họ có thể nhận được là: giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất cây trồng, giảm thiểu thiệt hại từ thiên tai. Qua đó, còn khuyến khích và nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH của nông dân khi tham gia sản xuất, và cán bộ địa phương trong chỉ đạo sản xuất, đặc biệt đối với những người có ít kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện các khuyến khích về tăng quy mô canh tác như phát triển cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất nông nghiệp dưới các hình thức để hạn chế các bất cập của quy mô nhỏ. Ngoài ra, lồng ghép các nội dung của bản tin trong chương trình hoạt động của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp như Hội nông dân, Hội phụ nữ cũng là thiết thực, cần thiết./.

Nguồn: Chi cục Trồng trọt và BVTV