Công khai Thanh tra
Công khai Thanh tra
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
05/05/2021 
 
Nội dung xem file đính kèm: KLTT 140.pdf
 
Tin đã đưa
(05/05)
(02/03)
(24/07)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)