Thủy sản
Thủy sản
Hướng dẫn cơ sở sản xuất tôm giống triển khai xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh 
29/10/2020 
 

Ninh Thuận là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ có điều kiện tự nhiên phù hợp cho nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản, được đánh giá là một trong những trung tâm sản xuất tôm giống (tôm thẻ chân trắng và tôm sú) lớn nhất cả nước, với 450 cơ sở sản xuất tôm giống. Hàng năm Ninh Thuận cung cấp 30-35 tỷ con tôm giống cho nghề nuôi tôm thương phẩm trong và ngoài tỉnh;

Thực hiện Quyết định số 1038/QĐ-BNN-TY ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra góp phần phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020”,  Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận đã chủ trì, phối hợp với Cục Thú y tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn về xây dựng cơ sở sản xuất tôm giống an toàn dịch bệnh” trong 03 ngày từ 29/9 – 01/10/2020.

 Tham gia tập huấn có cán bộ chuyên môn trực tiếp phụ trách, tham gia xây dựng và triển khai giám sát dịch bệnh tại cơ sở sản xuất tôm giống của Chi cục Chăn nuôi Thú y Ninh Thuận và gần 80 cán bộ kỹ thuật, giám đốc công ty của các cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn  tỉnh. Trong 03 ngày tập huấn, các học viên nắm được những thông tin về tình hình dịch bệnh trên tôm, kết quả giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu năm giai đoạn 2017 - 2020, một số khó khăn trong công tác thú y thủy sản và xuất khẩu tôm, những quy định của một số nước nhập khẩu tôm từ Việt Nam về an toàn dịch bệnh và giám sát dịch bệnh; đồng thời, thông qua lớp tập huấn các học viên được hướng dẫn kỹ thuật thiết kế chương trình giám sát dịch bệnh và cách thức tổ chức thực hiện một chương trình giám sát dịch bệnh của cơ sở để phục vụ xuất khẩu và chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

Sau khi kết thúc lớp tập huấn các học viên làm bài kiểm tra để được chứng Giấy chứng nhận và sẽ triển khai ngây Chương trình giám sát dịch bệnh trên tôm theo “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017 -2020” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các doanh nghiệp chủ động xây dựng Kế hoạch giám sát và đăng ký cơ quan quản lý Thú y tổ chức thực hiện Kế hoạch giám sát để được chứng nhận cơ sở sản xuất giống thủy sản an toàn dịch bệnh./.

Đặng Văn Hiệp-Chi cục Chăn nuôi và Thú