Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Hiệu quả từ công tác khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng 
17/08/2021 
Bò mua từ kinh phí nhận khoán bảo vệ rừng sinh sản

Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu (Ban quản lý) quản lý 39.364,1 ha rừng và đất rừng, nằm trên 11 xã thuộc 03 huyện Bác Ái, Thuận Bắc và Ninh Sơn. Diện tích khoán cho 28 cộng đồng/528 hộ dân bảo vệ là 14.606ha. Để bảo vệ tốt diện tích rừng nhận khoán các cộng đồng thành lập chốt trực để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào rừng; phân công tổ trực tại chốt 24 giờ/24 giờ trong ngày; tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, tham gia truy quét cùng Ban quản lý, Kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó các cộng đồng trích từ kinh phí nhận khoán bảo vệ rừng để mua Bò, Dê cấp cho từng thành viên trong cộng đồng chăn nuôi. Đến nay hầu hết các thành viên trong cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đều có Bò, Dê. Mô hình khoán bảo vệ rừng kết hợp chăn nuôi gia súc dưới tán rừng đã phát huy hiệu quả vừa bảo vệ  được tài nguyên rừng vừa phát triển chăn nuôi tăng thu nhập cho người dân tham gia bảo vệ rừng.

 
Tin đã đưa
(01/10)
(22/09)
(09/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(03/07)
(03/07)
(29/06)
(15/01)