Nông nghiệp
Nông nghiệp
Hiệu quả mô hình sử dụng phân bón đầu trâu bình điền trên cây lúa vụ hè thu 2021 tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc 
06/10/2021 
 

Trong sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất lúa nói riêng, phân bón là một trong những yếu tố quan trọng, tạo tiền đề cho việc đầu tư thâm canh, tăng năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản, đem lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Trong những năm qua, ngành phân bón đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm chuyên dùng, chất lượng nhằm tăng năng suất cây trồng, đem lại thu nhập cho người dân.

Xuất phát từ thực tiễn trên, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Thuận Bắc và Chính quyền địa phương, đã triển khai “Mô hình trình diễn phân bón Đầu Trâu Bình Điền chuyên dùng cho lúa vụ Hè Thu 2021 tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận”.

Kết quả thực hiện: Mô hình đã triển khai với quy mô 02 ha, gồm 5 hộ tham gia. Kết quả bước đầu ghi nhận ruộng mô hình có sử dụng phân bón Đầu Trâu chuyên dùng cho lúa đã cho năng suất cao hơn ruộng đối chứng 3 tạ/ha (Ruộng mô hình năng suất lúa đạt 6,2 tấn/ha, còn ruộng đối chứng theo tập quán nông dân năng suất đạt 5,9 tấn/ha) và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với bà con sử dụng phân bón khác (Ruộng mô hình có lãi hơn ruộng đối chứng là 2.825.000 đồng/ha).

Từ kết quả đạt được của Mô hình, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền dự kiến sẽ triển khai nhân rộng thêm 1-2 vụ khác trong năm trên các chân ruộng có thỗ nhưỡng khác nhau trong thời gian đến, để tăng năng suất lúa và mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân trồng lúa.

Nguồn: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật