Tin trong ngành
Tin trong ngành
Đồng chí Phó Chủ tịch Trần Quốc Nam và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh thăm chúc tết bà con ngư dân tại cảng cá Cà Ná 
30/01/2020 
Thăm chúc tết của lãnh đạo tỉnh tại cảng cá Cà Ná

Sáng ngày 30/01/2020 (mùng 6 tết) đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận đến thăm bà con ngư dân tình hình khai thác đầu năm canh tý 2020 tại cảng cá Cà Ná.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của đơn vị trong công tác nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống cảng cá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương nơi có cảng cá đóng trên địa bàn tỉnh và đóng góp vào thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đồng chí mong muốn sang năm mới 2020, bà con ngư dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục sáng tạo trong khai thác bám biển; cán bộ viên chức cảng cá Cà Ná nói riêng, BQL Khai thác các cảng cá nói chung nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng kịp thời cho bà con ngư dân sau mỗi chuyến biển nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy kinh tế biển và xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững./.

Ban Quản lý Khai thác các cảng cá