Thủy sản
Thủy sản
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc lắp thiết bị giám sát tàu cá 
24/03/2021 
 

Từ đầu năm đến nay Chi cục Thủy sản đã tổ chức 12 lớp tuyên truyền với hơn 720 lượt người tham dự, tại buổi tuyên truyền ngư dân đã được quán triệt phổ biến các quy định về đánh bắt bất hợp pháp; tuân thủ nghiêm các quy định về lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại Nghị định số 26/2019 của Chính phủ.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Ninh Thuận đã có 696 tàu cá được lắp thiết bị giám sát đạt 89,8% số tàu bắt buộc phải lắp. Đối với số tàu cá còn lại chưa lắp thiết bị, thông qua nhìn hình thức kiểm tra khác nhau, Chi cục Thủy sản tiếp tục phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng phổ biến hướng dẫn ngư dân lắp đặt thiết bị theo quy định.

Chi cục Thủy sản