Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Dự án Nạo vét luồng và vũng đậu tàu Cảng cá Đông Hải  
03/04/2012 
 

Từ năm 2007 đến nay, luồng chạy tàu cảng cá Đông Hải bị cát bồi lắp, luồng lạch cạn, chật hẹp ảnh hưởng đến việc ra vào cảng và đồng thời cũng ảnh hưởng đến việc neo đậu tránh trú bão của tàu thuyền.                           

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý khai thác các cảng cá đã lập dự án Nạo vét luồng và vũng đậu tàu Cảng cá Đông Hải và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 với tổng mức đầu tư 11,78 tỷ đồng. Dự kiến việc thi công hoàn thành trước mùa mưa lũ phục vụ công tác phòng chống lụt, bão năm 2012. Sự kiện này đã đáp ứng được mong mỏi của bà con ngư dân thuộc phường Đông Hải và Mỹ Đông cũng như ngư dân trong toàn tỉnh.

(Theo BQL  Khai thác các Cảng cá)