Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Công tác nghiệm thu kè bờ thôn phú thọ thuộc dự án khu neo đậu tránh trú bão cửa sông cái (cảng cá Đông Hải). 
24/03/2021 
 

            Kè bờ thôn phú Thọ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái (Cảng cá Đông Hải) được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, với các thông số như sau: Chiều dài kè 400m; Cao trình đường sau kè +2,5m; Chân kè -2,0m bố trí 1 hàng ống buy đường kính 1m bên trong đổ đá hộc D= 20-30; Mái kè lát đan bê tông kích thước 40x40x15cm, mái dốc m=2; Mặt kè rộng 2m, đường sau kè rộng 5,5m, kết cấu bê tông xi măng đá 1x2, M300; Điện chiếu sáng được bố trí dọc theo tuyến kè.

            Kè bờ thôn phú Thọ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái (Cảng cá Đông Hải) sau khi nghiệm thu đưa vào khai thác sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhân dân trong vùng, hạn chế thiệt hại do bão gây ra, đồng thời có khả năng kết hợp với việc cung cấp dịch vụ cho tàu cá khi cần thiết.  

Ban Quản lý Khai thác các cảng cá