Thủy sản
Thủy sản
Chi cục Thủy sản tăng cường tuyên tuyền công tác quản lý, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; các vấn đề liên quan đế thiết bị giám sát hành trình tàu cá cũng như chính sách hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
12/01/2021 
 

        Ngày 12/1/2021 và 13/01/2021 Chi cục Thủy sản đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại với các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) và các vấn đề liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá cũng như chính sách hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

            Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Chi cục Thủy sản đã giải đáp chi tiết những thắc mắc, kiến nghị của các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân trong tỉnh về 14 hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp theo Luật thủy sản năm 2017 và các quy định hướng dẫn có liên quan.

            Qua đó, lãnh đạo Chi cục Thủy sản đã làm rõ hoạt động hỗ trợ chính sách thời gian tới chỉ dành cho những tàu cá chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình thì cơ quan chức năng không tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ; và phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ. Đồng thời, Chi cục Thủy sản sẽ tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với tàu cá có hành vi vi phạm như: Mất kết nối, vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

            Qua tuyên truyền, đối thoại, ngư dân cũng như các chủ tàu, thuyền trưởng đều thống nhất và tự ký cam kết với ngành chức năng là sẽ không vi phạm các quy định của Luật Thủy sản năm 2017; không khai thác thủy sản bất hợp pháp cũng như các vấn đề liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá khi ra khơi đánh bắt.

Chi cục Thủy sản