Tin trong ngành
Tin trong ngành
Chi cục BVTV Ninh Thuận tổ chức tập huấn đầu vụ Hè Thu 2012 cho nông dân trong tỉnh. 
27/04/2012 
 
Tuần qua, vào các ngày 27/4/2012, 03 và 04/5/2012, Chi cục BVTV đã tổ chức tập huấn đầu vụ Hè Thu 2012 cho 250 lượt nông dân các xã Lợi Hải, Bắc Phong, Phước Chiến (huyện Thuận Bắc), phường Phước Mỹ, Đô Vinh (Tp. Phan Rang-TC). Nội dung tập huấn bao gồm về: Chương trình “Một Phải, Năm Giảm”, Bảo vệ thực vật trên cây trồng miền núi, Thông tin tuyên truyền phòng chống dịch hại trên cây trồng. Mục đích của đợt tập huấn là giúp cho bà con nông dân nhận biết được các đối tượng dịch hại vụ Hè Thu 2012 trên cây lúa và các cây trồng khác, từ đó chủ động biện pháp phòng chống có hiệu quả
(Theo Chi cục Bảo vệ thực vật)