Thủy sản
Thủy sản
Cảng cá Mỹ Tân đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường và quản lý rác thải 
07/12/2021 
Cảnh Viên chức Cảng Mỹ Tân vệ sinh, xịt rửa cầu cảng

Những năm gần đây việc quản lý rác thải của người dân sống xung quanh Cảng cá Mỹ Tân gặp rất nhiều khó khăn. Người dân có thói quen vứt rác xuống vũng đậu tàu làm ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.

Trước thực trạng đó Cảng cá Mỹ Tân đã chủ động phối hợp với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không xả rác bừa bãi, đồng thời tiến hành ký cam kết các hộ dân sống xung quanh cảng, các cơ sở kinh doanh trong khu vực cảng về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường tại cảng cá. Cùng với việc tăng cường, hướng dẫn, kiểm tra, thu gom, vận chuyển không để rác tồn đọng trong khu vực cảng cá.

Đặc biệt trong thời gian qua xã Thanh Hải đã huy động toàn hệ thống chính trị tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường và triển khai những hành động thiết thực cụ thể n ký kết với công ty Nam Thành thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần bốc dỡ và vận chuyễn rác thải về công ty để xử lý.

Với việc làm này tại cảng cá đã cải thiện rõ nét về công tác vệ sinh tạo môi trường trong lành để người dân và các cơ sở kinh doanh yên tâm làm ăn Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nguồn: BQL khai thác các cảng cá.